Сдружение брокери на имоти

Задължения на брокера

Брокерът - основния двигател и съветник при избора на имот

Целите на всеки купувач при покупка на недвижим имот са основно две :

  • Покупка на имот за лични нужди
  • Покупка с цел инвестиция и реализация на печалби

Добрият брокер винаги съветва клиента си да счита всяка покупка на недвижим имот за инвестиция.

Добрият брокер предоставя изчерпателна и вярна информация, за имота както и за района .

Независимо от целта на покупката , преценката на брокера Ви дава възможност да се ориентирате за състоянието на пазара на имоти и за цените на типовете имоти в конкретния район.

Добрият брокер ще Ви запознае с историята и съвременното развитие на населеното място.

Добрият брокер ще Ви представи новото строителство под формата на проекти, за да можете да се запознаете подробно с цялата сграда, качеството на строителството , архитектурата и конструкцията на сградата, материалите с които се изгражда сградата , история на строителната фирма , ще Ви предостави възможност да се запознаете с качеството на работа на строителната фирма чрез други завършени от нея обекти.

При случай , че решите да закупите имот с ипотечен кредит , добрият брокер ще Ви предостави най- добрите условия за кредит според Вашите изисквания .

За да изберете Вашия брокер посетете офиса на Виа Егнация, където ще бъдете обслужени качествено и бързо с оглед на Вашето търсене.Специалистите на Виа Егнация ще дадат аргументирано становище по конкретизиране на типа имот и покупната цена .

Виа Егнация може да откаже ангажимент за посредничество, ако прецени ,че предлаганата от Вас цена е крайно нереална с оглед състоянието на пазара на имоти.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ИМОТ ЗАЕДНО С ВАШИЯ БРОКЕР

  • Обяснете подробно вашите изисквания;
  • Споделете целта на закупуване на имота;
  • Искайте пълна информация за имота- снимки, скица на разпределенията, подробности за местоположението;
  • Поискайте огледи за избраните от вас имоти;
  • След огледите споделите впечатленията си с брокера.
  • Когато изберете имот, консултирайте се с вашия брокер за цената и условията на покупка, които смятате да предложите.
  • Оставете инициативата за водене на преговорите на Вашия брокер.
  • Доверете се на Вашия брокер , разчитайки на неговия опит и професионализъм.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА

Сключването на договор за поръчка е задължително и гарантира защитата на интересите на нашите клиенти, като точно регламентира задълженията на Виа Егнация .

Клиентът може да избере дали да възложи изключителни посреднически права на Виа Егнация или да си запази правото да купува имот и чрез други посредници.

Клиентът заплаща комисионна единствено при условие, че закупи имот с помощта и посредничеството на агенцията.
СТЪПКИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Покупката на недвижим имот може да се осъществи на няколко етапа или направо да се сключи окончателен договор за покупко-продажба /нотариален акт/.

І . Предоставяне на депозит

При изразено намерение да закупите имот , чрез Виа Егнация , може да ни предоставите Гаранционен депозит за имота .

Чрез този депозит се резервира за определен срок имота , до подписване на предварителен договор или нотариалното изповядване на сделката / нотариален акт/ . Депозита се съхранява от Виа Егнация и се предоставя на продавача при изпълнение на определени условия.

ІІ. Сключване на предварителен договор за покупко-продажба

При приетите цена и условия , от страна на купувача Виа Егнация организира сключването на предварителния договор за покупко – продажба.

Договорът се изготвя от адвокат и се сключва в присъствието на брокер.

Клиентът може да се консултира с адвокат относно клаузите по договора и да се правят корекции с цел максимално удовлетворение за двете страни по сделката.

Купувачът има право сам да избере адвокат или нотариус , без това да променя възнаграждението на Агенцията.

При подписване на предварителния договор купувачът предоставя на продавача капаро / обичайно около 10 % от продажната цена / и двете страни се споразумяват в определен срок и при договорени условия да сключат окончателен договор /Нотариален акт/.

В деня на подписване на предварителния договор клиента заплаща договореното възнаграждение на „Виа Егнация” . Възнаграждението включва юридическо обслужване на сделката, проверка на собствеността, проверка за тежести върху продаваемия имот, изготвяне на предварителен и /или/ окончателен договор/ нотариален акт / за покупко – продажба на имота и др.