Сдружение брокери на имоти

Условия, за подаване на обяви

Условия, за подаване на обяви за недвижими имоти в сайта

Към заявката за подаване на имот
 

Всеки потребител има възможност да подава безплатно обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти в сайта на Виа Егнация без ограничение в броя им, според условията, посочени по долу.

  • Всеки клиент подал оферта за предлагане или заявка за търсене на недвижим имот в сайта на Виа Егнация , се съгласява съдържанието им да бъде публикувано в сайта и предоставяно от агенцията на трети лица, посредници или крайни клиенти, с цел реализиране от потребителя на желаната сделка с недвижим имот. Виа Егнация предоставя единствено и само характеристики на офертата за предлагане или заявката за търсене на недвижим имот .
  • Всеки клиент подал оферта за предлагане или заявка за търсене на недвижим имот в сайта на Виа Егнация се уведомява за сключване на договор за посредничество по силата на който Виа Егнация има право на комисионно възнаграждение при реализиране на сделка с предложения или търсения недвижим имот .Размерът и условията ,при които се заплаща възнаграждението се уговарят в самия договор. При отказ от страна на клиента да сключи такъв договор, Виа Егнация може да премахне предложената оферта или заявка от сайта . 
  • Виа Егнация извършва проверка на предоставената информация за недвижими имоти.Подадените обяви в сайта на „ Виа Егнация” не се записват директно в базата- данни, те се въвеждат от администратор. Брокерите проверяват всяка подадена оферта за недвижим имот и могат да преценят дали тя да бъде публикувана или не. Служителите на Виа Егнация ще се се свържат с клиента , подал обявата за събиране на допълнителна информация или уточняване на подробности. Публикуването на обявата може да отнеме до 48 часа. Потребителят, чиято обява не е публикувана получава уведомление за отказ на посочения e-mail за връзка.
  • Въпреки задължителната проверка на публикуваната информация, брокерите не могат да бъдат предпазени от некоректни действия от страна на потребителите- в този смисъл отговорност за верността и качествата на подадената информация носят подателите й.
  • Виа Егнация има право да премахне във всеки един момент вече публикувана оферта за недвижим имот, ако в процеса на работата по нея установи , че съдържанието й не отговаря на истината .

 

 

Към заявката за подаване на имот